WEB POLICIES

เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.ตลอดเว็บไซต์นี้มีการใช้คำว่า “เรา”, “ของเรา”, “เว็บไซต์”, “carolynagosta”, :ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ แคโรลินอกอสต้า ดอทคอม (carolynagosta.com) ส่วนคำว่า “ท่าน”, “คุณ”, “ผู้ใช้เว็บไซต์” ในที่นี้หมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้

2.ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทางเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อใช้บังคับในเรื่องของการเข้าถึง และมีส่วนร่วมของ คุณในฐานะผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “carolynagosta” ทางเราจะถือว่า คุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนด้านล่างนี้แล้วโดยทันที เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ “carolynagosta”

3.ทางเว็บไซต์ carolynagosta ได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์มี ความถูกต้องและครบถ้วน ถึงอย่างไรก็ตาม ทางเราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

4.ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม และ / หรือมีการกระทำที่ผิดกฏหมาย หรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในเว็บไซต์นี้เป็นอันขาด รวมถึงกระทำการละเมิดดังต่อไปนี้

– ละเมิดความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงกรณีการละเมิดต่อเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลที่สาม

– การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์

– อัพโหลดไฟล์ เผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัส หรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง อันอาจก่อให้เกิดความเสียต่อเว็บไซต์ และบุคคลที่สามภายในเว็บไซต์

– การโพสต์ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์นี้ รวมถึงงดการโพสต์ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความรำคาญ การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม อันตราย ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น

5. ขอเขตอำนาจศาลและการบังใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

6.ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่มีให้ “ตามสภาพเท่าที่เป็น” และ “เท่าที่มีอยู่” เท่านั้น ทางเว็บไซต์จึงไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยนัย

หรือในทางกฎหมาย รวมไปถึงยังไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะสมบูรณ์ถูกต้อง และเชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม หรือไม่รับประกันว่าหรือรับรองว่าท่านจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัย และตลอดเวลา

7.ลิงก์ในเว็บไซต์นี้ อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์นอกเครือข่ายได้ ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา ความปลอดภัย หรือการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าลิงก์ต่างๆ

ที่มีจัดทำขึ้นด้วยความสุจริตใจ และทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจตามมาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้หมายถึงการให้การรับรองจากเว็บไซต์นี้ เราจึงขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชมอย่างระมัดระวัง

8.เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าถึงหรือการโพสต์ข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

carolynagosta WEB POLICIES

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

1.ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ carolynagosta บางครั้งอาจไม่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง หรือมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดพลาดไป หรือในส่วนของความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ ของทางเว็บไซต์หรือจากบุคคลที่สาม โดยผ่านข้อความหรือข้อมูลซึ่งได้แสดงในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์

จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้เว็บไซต์ควรรับทราบว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความในบทความต่างๆ ก็ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เพราะเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ให้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทางด้านเรื่องความสวยความงาม หรือความรู้อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงแก่ผู้เข้าถึงเท่านั้น

2.ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพในบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์ carolynagosta อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจมีข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในภายหลัง

จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ผิดเพี้ยนหรือแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงใน ปัจจุบันได้ ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม ใดๆ ทั้งสิ้น หากพบปัญหาดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้

3.การใช้หรือการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวภายในเว็บไซต์ หากเกิดความเสียหายแก่ ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแก่บุคคลที่สาม จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บทความต่างๆ ในเว็ปไซต์ carolynagosta มีไว้เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจใน เรื่องความสวยความงาม หรือความรู้อื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

แต่ความรู้ดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเชิงธุรกิจ หรือกฎหมาย ได้ ดังนั้นก่อนนำข้อมูลไปใช้ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรพิจารณาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้แน่ใจก่อน

5.ทางเว็บไซต์จึงไม่สามารถรับรองได้ถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา เพราะบทความในเว็บไซต์ carolynagosta บางบทความอาจเกิดขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์

หรือความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ดังนั้นผู้ใช้เว็บไซต์ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยเสมอ เพราะทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติตามใดๆ ทั้งสิ้น

6.ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริงข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เรานำไปมาใช้อ้างอิง อาจมีข้อผิดพลาดได้

WEB POLICIES

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย (Limitation of Liability)

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ “carolynagosta” ตกลงว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

หรือโดยเพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ “carolynagosta” หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ carolynagosta ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือเอาออกส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ตลอดเวลา

โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น หากท่านยังใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

1.การให้ข้อมูลใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และท่านยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนใดๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ carolynagosta นั้น หมายความว่าท่านได้ยอมรับและได้ตกลงว่า

ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและ กรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ carolynagosta ซึ่งทางเว็บไซต์จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวของท่านเป็นอย่างดีที่สุด

และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกจารกรรมด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) อันมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางเว็บไซต์ หรือเกิดสูญหายหรือเสีย หายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเว็บไซต์ carolynagosta ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

3.ทางเว็บไซต์ carolynagosta เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ โดยทางเว็บไซต์สัญญาว่า “ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของท่านได้

ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลในการติดต่อของท่านต่อสาธารณะและบุคคลที่สามในทุกๆ กรณี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน แต่โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทาง เว็บไซต์ทราบว่าท่านคือใคร อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของท่าน

4.ทางเว็บไซต์อาจแบ่งปันข้อมูลรวมทางประชากรศาสตร์หรือจากผลสำรวจซึ่งได้ จากเทคโนโลยีการติดตามต่างๆ ให้แก่บุคคลที่สามได้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยรายชื่อและไม่มีข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอยู่

หมายเหตุ : หากผู้ใช้มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ได้

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม ท่านสามารถกลับไปยังหน้าแรกได้ที่ www.carolynagosta.com